Noordermannenkoor

 

inleiding

 

Het Noordermannenkoor is op 26 november 1965 opgericht in de Noorderkerk in Rijssen. 

Het  hoofddoel van het koor staat verwoord in de statuten: het zingen van Psalmen en geestelijke liederen, waarvan de inhoud overeenkomt met Gods Woord en de drie formulieren van Enigheid. 

Het koor repeteert iedere maandagavond in de Zuiderkerk in Rijssen en telt ruim 130 leden.

In 2015 stond het koor stil bij haar 50 jarig jubileum.

 

 

meer info?

 

Voor nadere informatie over het koor, de concertagenda, de verkoop van Cd's (zie ook hieronder) en voor conctactgegevens verwijzen wij u graag naar de eigen website van het koor: www.noordermannenkoor.nl.

 

 

Dirigent

Sinds september 2013 is Edwin Velvis de dirigent van het Noordermannenkoor

Het koor heeft jaren gezongen o.l.v. Hennie Slettenhaar; onder diens leiding heeft het koor vele LP's uitgebracht en heeft het koor een goede naam verworven.

Harm Hoeve uit Rouveen heeft vervolgens ruim 19 jaar het koor gedirigeerd  en heeft in 2009 afscheid genomen.

Na Harm stond het koor 5 jaar onder directie van Marcel van de Ketterij.


Edwin Velvis

CD's