Algemeen

Gemengd koor 'Cantica'

 

Gemengd koor 'Cantica' is het gemengde koor van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen. Het koor telt zo'n 75 leden in de leeftijd van 21 tot 85 jaar. We repeteren elke donderdagavond in de Noorderkerk van 20.00 uur tot 21.45 uur, met uizondering van de schoolvakanties.

Het koor geeft jaarlijks zo'n 6 tot 7 uitvoeringen in de eigen gemeente en daarbuiten. Meestal ten bate van goede doelen, zoals de evangelisatiepost Emmen en stichting 'Helpende Handen'.

Sinds 2017 staan wij onder leiding van Edwin Velvis. Edwin (1968) woont in Stedum (Groningen) en is docent muziek aan het ROC in Groningen. Hij heeft ervaring als dirigent bij verschillende koren en hij geeft zangles en stemvorming in zijn eigen praktijk.

We zijn blij, dat er de laatste jaren steeds nieuwe (jonge) leden op het koor komen. Deze mix van jonge en oudere leden zorgt voor een stabiel ledental en levendigheid in het koor. Nieuwe leden zijn van harte welkom, ook wanneer ze eerst alleen een keertje willen komen 'sfeerproeven'!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: secretaresse@cantica-rijssen.nl