Algemeen

Jongerenkoor Sjaloom

Jongerenkoor Sjaloom is een koor voor jongeren in de gemeente Rijssen. Het koor telt zo'n zestig leden in de leeftijd van 12 tot 28 jaar. Het koor geeft jaarlijks een aantal vaste uitvoeringen in de eigen gemeente (kerst- oranje en een hervormingszangavond) Tevens verleent 'Sjaloom' medewerking aan concerten in allerlei plaatsen, vaak ten bate van goede doelen, zoals zending, evangelisatie en jeugdwerk

Geschiedenis

Sjaloom is ontstaan vanuit een kinderkoor dat begin jaren vijftig van de vorige eeuw werd opgericht. Het bestuur van het gemengd koor 'Cantica' van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen nam het initiatief. Na een aantal jaren bleek de animo bij de meisjes het grootst, waarna het koor verder ging als meisjeskoor. In 1975 kreeg het de naam 'Mirjam'. Op initiatief van de toenmalige dirirgent Albert Last, werd het koor later weer gesplitst, waarbij de oudere leden (vanaf 12 jaar) verder gingen onder de naam 'Sjaloom'.

Het koor heeft onder leiding van diverse dirigenten gestaan. Dirigent Albert Last heeft van 'Sjaloom' in 1987 een jongerenkoor gemaakt. Vanaf maart 2001 tot januari 2011 stond het koor onder leiding van Arie Loonstra. Sinds februari 2011 staat het koor onder leiding van Jan-Geert Heuvelman.

In augustus 2012 bestond het koor 25 jaar. Het jubileumconcert werd op 1 juni 2012 gehouden in de Bergkerg van Deventer, alwaar ook een Jubileum-CD werd gepresenteerd.