Algemeen

Algemeen

Deze informatiefolder is voor de leden en belangstellenden om iets te vertellen over de Bijbelstudievereniging voor volwassenen Rondom het Woord.

De vereniging is 13 november 1985 opgericht met het doel meer kennis te krijgen van de Heilige Schrift en daardoor van de fundamentele waarheden in Gods Woord.

De vereniging beschikt over een reglement, waarin het bestaan van de vereniging is geregeld.

Er wordt in de regel vergaderd op donderdagavond om de 14 dagen in de even weken vanaf midden september tot en met eind maart in de trouwzaal van de Noorderkerk. De vergadering begint om 8 uur en sluit omstreeks 10.00 uur.

Per avond verzorgt een lid een inleiding met een bespreking van vragen. De vragen worden in groepjes besproken. Soms wordt er een spreker uitgenodigd om een avond te verzorgen. Het is mogelijk dat op deze avonden een collecte wordt gehouden.

Na de opening worden eerst de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en worden eventuele ingekomen stukken behandeld. Voor de sluiting vindt de rondvraag plaats. Hierin kunnen de leden vragen, opmerkingen en suggesties kwijt.

In november wordt de jaarvergadering gehouden, bij voorkeur onder de leiding van een predikant.

Op de verenigingsavond wordt er voor de opening en na de inleiding koffie of thee geschonken.

De leden houden zelf de presentielijst bij. Deze ligt bij een ingang in de trouwzaal.

Boeken

De vereniging heeft een kleine bibliotheek. In overleg met de bibliothecaris kunnen belangstellenden hieruit boeken lenen, met name voor het maken van een inleiding.