Doelstellingen

Onze visie

‘Secularisering’, ‘verandering in normen en waarden’; termen die je zo langzamerhand vertrouwd in de oren klinken. Echter, het omgaan met deze veranderingen is en blijft moeilijk. Hoe moet je je opstellen in een maatschappij die er andere normen en waarden op nahoudt dan jijzelf? Hoe kun je vasthouden aan je eigen principes en je eigen mening uitdragen, als je

daardoor alleen komt te staan? Moeilijke vragen! Maar jij als jongere wordt er in je studie, in je werk of ook in je vriendenkring mee geconfronteerd en moet daarin je weg zien te vinden. De JV is een plek waar je samen met andere jongeren kunt nadenken over zulke vragen en vanuit Gods Woord ‘bagage’ meekrijgt om je in deze maatschappij staande te houden. Daarnaast is er alle ruimte voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.

Je leert nieuwe jongeren kennen en ervaart welke meerwaarde er ligt in het hebben van contacten met jongeren die dezelfde opvattingen hebben als jij!

Onze missie

  • De missie van de JV is daarom:
  •  
  • - Verbinding zoeken met jongeren;
  • - Een ‘veilige plek’ zijn voor jongeren waar ruimte is voor ontmoeting, bezinning en ontspanning;
  • - Jongeren toerusten om staande te blijven op hun plekje in de maatschappij (in studie, werk) en in hun persoonlijk leven.