Historie

HISTORIE VAN RIJSSEN-ZUID

Omdat het aantal leden en doopleden ieder jaar met meer dan 150 toeneemt, ontstaat er enkele jaren na de ingebruikname van de Noorderkerk alweer een tekort aan zitplaatsen. Door de uitschuifbankjes te gebruiken en er een aantal stoelen bij te plaatsen lost men dit probleem tijdelijk op.

In het begin van de jaren zestig besluit de kerkenraad echter om te bezien of de oude Walkerk opnieuw in gebruik genomen kan worden. Tijdens een ledenvergadering stemmen de leden hiermee in waarbij de kostbare herinneringen die aan het oude kerkgebouw verbonden zijn een belangrijke rol spelen.

Als in 1963 bekend wordt dat de heropening van de Walkerk tot gevolg heeft dat de rijkssubsidie voor de bouw van een nieuwe kerk komt te vervallen, wordt met meerderheid van stemmen besloten de Walkerk niet opnieuw in gebruik te nemen. Een jaar later valt het besluit om het gebouw te verkopen en een nieuwe kerk te bouwen.

Op 16 mei 1966 gaan de werkzaamheden voor het bouwen van de nieuwe Zuiderkerk officieel van start. Tijdens de bouw wordt er 1100 kubieke meter beton en 10 ton betonstaal verwerkt en worden er 435.000 stenen ‘weggelegd’. Op 17 augustus 1967 wordt het hoogste punt van de nieuwe kerk bereikt.

Kort daarop wordt de toren van een 921 kilogram wegende luidklok voorzien. Het opschrift op de klok luidt: Ik werd aangebracht bij de bouw van de Zuiderkerk, behorend bij de Gereformeerde Gemeente van Rijssen, in het jaar 1967.

Op 15 mei 1968 neemt ds. A. Bregman de nieuwe Zuiderkerk officieel in gebruik.

 

Hoewel de gedachten aanvankelijk uitgaan naar de aanschaf van een elektronisch orgel, wordt daar uiteindelijk van afgezien. Nadat enige tijd een ‘noodorgel’ is gebruikt, wordt er in 1969 een ruim honderd jaar oud Witte-orgel in de kerk geplaatst, afkomstig uit de voormalige roomskatholieke Elleboogkerk te Amersfoort dat was opgeslagen in een werkplaats.

Bij de restauratie ervan gaat de oorspronkelijke kast helaas verloren. Op 2 juli 1969 wordt het ‘nieuwe’ orgel officieel in gebruik genomen. Zowel in 1985 als in 2009 wordt het orgel uitgebreid. In laatstgenoemd jaar krijgt het ook een nieuwe kast in Witte-stijl, met vier ronde torens.

Ledenaantal 2000 - 2015