Historie

HISTORIE VAN RIJSSEN-WEST

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen in de jaren 1990-1995 komen de ontwikkelingen in de nieuwbouwwijk Veeneslagen, aan de westzijde van de spoorlijn, met enige regelmaat ter sprake. Omdat het bekend is dat daar op termijn circa 2500 woningen zullen worden gebouwd, komt de vraag aan de orde of daar wellicht ook een kerkgebouw en dus een derde gemeente moet worden gesticht.

In 1997, als de nieuwe wijk al enige vorm heeft gekregen en er al heel wat leden van de kerkelijke gemeente een woning hebben betrokken, krijgen de plannen daadwerkelijk gestalte. In september besluit de kerkenraad om vanaf januari 1998 kerkdiensten in West te gaan beleggen. Op zondag 11 januari 1998 komt men voor de eerste keer in de aula van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap bijeen.

Op 16 mei 2001 is de afdeling Rijssen-West als zelfstandige gemeente geïnstitueerd. Enkele weken hierna, gaat de bouw van de nieuwe kerk van start. Op 31 mei 2002 vindt de eerstesteenlegging plaats. Ruim vier maanden later, op 21 oktober, wordt de luidklok in de toren geplaatst. Tot verrassing en blijdschap van velen wordt daarbij meegedeeld, dat de kerkenraden van Noord en Zuid hebben besloten de luidklok te bekostigen.

Op 13 december 2002 wordt het nieuwe kerkgebouw (die van de leden de naam De Tabernakel heeft gekregen) officieel in gebruik genomen.

 

Begin 2002 is er inmiddels een orgelcommissie gevormd, bestaande uit de drie organisten en orgelbouwer I. Boogaard. Laatstgenoemde is lid van de gemeente. De opdracht die de commissie meekrijgt is om na te gaan op welke wijze er in de aanschaf van een orgel kan worden voorzien. Hoewel er in het bouwbudget een bedrag is gereserveerd voor de aanschaf van een mechanisch orgel wordt er gezocht naar een mechanisch sleeplade orgel.

Na een aantal orgels te hebben bekeken en beluisterd, wordt de commissie op het spoor gezet van een 25 stemmen tellend orgel in de St. Andreaskerk van de Evangelisch Lutherse Kirchengemeinde te Seesen am Harz in Duitsland. Dit historische orgel is in 1866 gebouwd door Gebr. Euler. Vanwege de beperkte hoogtematen wordt het bij uitstek geschikt geacht voor de nieuwe kerk. Op vier oude registers en de orgelkast na is het hele orgel te koop.

Als men op 3 maart 2002 in onderhandeling treedt met de plaatselijke predikant en de organist, wordt de definitieve prijs bepaald. Met een handgeschreven voorlopige koopovereenkomst wordt de koop ter plaatse bevestigd.

De registers die in Seesen zijn achtergebleven, worden tijdelijk opgevuld met registers uit het oude orgel van de Noorderkerk. De orgelkast wordt door een aantal timmerlieden en meubelmakers uit de gemeente zorgvuldig in elkaar gezet. In het najaar van 2002 wordt het orgel boven de kansel geplaatst, zodat het bij de officiële opening van het nieuwe kerkgebouw gebruikt kan worden.

De intonering en verdere afwerking vergen echter meer tijd. Pas op 26 april 2003 wordt het nieuwe orgel tijdens een samenzangavond met bovenstem, met medewerking van het Noordermannenkoor, officieel in gebruik genomen.

Ledenaantal 2000 - 2015