Onze historie

HISTORIE VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN RIJSSEN

In de eerste eeuw vóór Christus veroveren de Romeinen een aanzienlijk deel van Europa. Van het gebied ten zuiden van de Donau en de Rijn is een groot deel in hun bezit. Vanuit het Romeinse Rijk vestigen zich in de eerste eeuwen na Christus ook christenen in ons land. Soms zijn dat ambtenaren of militairen, in andere gevallen betreft het geestelijken. Een van hen is de in 384 overleden bisschop Servatius, die zowel in het Belgische Tongeren als in Maastricht heeft gewerkt. Hij heeft de leer van Nicéa krachtig verdedigd.

IERSE ZENDELINGEN

De noordelijke helft van ons land, waar ook Twente toe behoort, heeft in deze tijd niet veel met de Romeinen te maken. Van christelijke invloeden is dan ook geen sprake. Vele eeuwen viert het heidendom van de Friezen en Saksen er hoogtij. Pas aan het einde van de zevende eeuw is er voor het eerst sprake van enige christelijke invloeden, als Ierse zendelingen ons land binnentrekken. Een van hen is de bekende Willibrord (658-739), die in 690 bij Katwijk aan Zee voet aan land zet. Nadat Pepijn van Herstal hem toestemming heeft gegeven om onder de Friezen te werken, gaat hij daar aan de slag. Om die reden wordt hij ook wel de ‘apostel der Friezen’ genoemd. Later vestigt hij zich als bisschop in Utrecht, waar op het Janskerkhof nu nog een standbeeld van hem te zien is. Een andere bekende zendeling die vanuit Ierland de oversteek naar ons land maakt, is Bonifatius (672/75-754). Hoewel hij hoofdzakelijk in Duitsland werkzaam is, en daarom ook wel de ‘apostel van de Duitsers’ wordt genoemd, wijkt hij af en toe ook uit naar ons land. In 754 wordt hij bij Dokkum vermoord.

In Salland en Twente wordt pas in de tweede helft van de achtste eeuw zending bedreven. Als Lebuïnus rond 754 vanuit Ierland ons land binnentrekt, richt hij zich in eerste instantie op het huidige Gelderland en Overijssel. Onder zijn leiding verrijst er in Deventer een kapel. Als deze kapel in 772 door de Saksen wordt verwoest, vormt dat voor Karel de Grote aanleiding om een forse strafexpeditie tegen hen uit te voeren.

Hoewel de verwoesting van de kapel een flinke tegenslag voor Lebuïnus vormt, weet hij het kerkje toch weer op te bouwen. Als hij omstreeks 773 overlijdt, wordt hij in Deventer begraven. De huidige Grote of Lebuïnuskerk in deze stad herinnert nog aan zijn persoon en werk.

EEN KERKJE IN RIJSSEN

In het aan Lebuïnus toegewezen zendingsgebied loopt er zowel vanaf Deventer als vanaf Zwolle een handelsweg naar Oldenzaal. Bij de Regge komen beide wegen bij elkaar en ontstaat er een belangrijke handelsplaats: Rijssen. Na verloop van tijd vormt Rijssen naast Ootmarsum en Oldenzaal een van de belangrijkste plaatsen in Twente. Als Lebuïnus van de ontwikkelingen in Twente op de hoogte wordt gesteld, voelt hij zich gedrongen de (heidense) bewoners van deze streek met Gods Woord in aanraking te brengen.

Zo laat hij op het Schild in Rijssen een kerkje bouwen. Als dit kerkje later door de Noormannen wordt verwoest, verrijst er al spoedig een nieuw gebouw. Het bijzondere van dit nieuwe gebouw is dat het voor een deel op (nog steeds zichtbare) veldkeien is gebouwd. Waarschijnlijk hebben deze veldkeien ooit deel uitgemaakt van een heidens altaar op deze plaats.

Het ontstaan van onze gemeente

In het jaar 1836 is onze gemeente ontstaan. Vanwege het kleine aantal leden en door de vrijheidsbeperking kwam men allereerst samen in woonhuizen. Hoewel de bewoners een boete riskeerden, hebben zij hun huis beschikbaar gesteld.

In de jaren 1842 – 1845 kwam men vooral bij elkaar in het Hangerad. Het Köstershoes en de daarnaast gelegen woning waren toen de plaatsen van samenkomst. Daarna ontstond er de voorkeur voor het centrum en kwam men samen in het huis met de prachtige gevel aan de Bouwstraat.

In 1862 vond men het tijd om een echt kerkje te bouwen. Dat werd gebouwd op de plaats van de latere Walkerk. In de tijd van ds. J. Diephuis moest het kerkje worden vergroot en pas in 1924 werd het kerkje totaal herbouwd en kreeg het ongeveer 1200 zitplaatsen.

Tevens heeft toen nog enkele jaren, tot 1933, het ‘Noorderkerkje’ aan de Huttenwal dienst gedaan. Tot 1955 heeft men in de Walkerk de steeds groeiende gemeente nauwelijks een plaats kunnen bieden.

RIJSSEN-NOORD

Met de ingebruikname van de Noorderkerk beschikt de Gereformeerde Gemeente van Rijssen in 1955 over het grootste protestantse kerkgebouw van ons land. Zo heeft de kerk vijf ruime ingangsportalen en zeven uitgangen. De inhoud van de kerkzaal bedraagt 13.000 kubieke meter.

Naast de 2400 zitplaatsen beschikt het kerkgebouw over een ruime trouwzaal, drie vergaderzalen en een aantal nevenruimten. Een van de opvallendste aspecten van de kerkzaal is dat deze geen kolommen heeft die het zicht op de kansel belemmeren.

Bekijk de historie van deze gemeente

RIJSSEN-WEST

De Gereformeerde Gemeente Rijssen-West is in 1998 begonnen met het beleggen van kerkdiensten. Nadat West na drie jaren ongeveer 750 leden telt en samenkomt in de aula van de Fruytier-scholengemeenschap, heeft het plannen om in de loop van het volgende jaar een eigen kerkgebouw in de wijk Veeneslagen te bouwen.

Op 16 mei 2001 is de afdeling Rijssen-West als zelfstandige gemeente geïnstitueerd. Op 31 mei 2002 vindt de eerstesteenlegging plaats van de bouw van de Tabernakel. Op 13 december wordt het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Het aantal zitplaatsen in de Tabernakel bedraagt 900. Verder heeft het kerkgebouw diverse zalen en nevenruimten.

Bekijk de historie van deze gemeente

RIJSSEN-ZUID

Tijdens de bouw van de Zuiderkerk wordt er 1100 kubieke meter beton en 10 ton betonstaal verwerkt en worden er 435.000 stenen ‘weggelegd’. Op 17 augustus 1967 wordt het hoogste punt bereikt. Kort daarop wordt de toren voorzien van de 921 kilogram wegende luidklok.

Op 13 mei 1968 neemt ds. A. Bregman de Zuiderkerk officieel in gebruik. Het aantal zitplaatsen van de Zuiderkerk bedroeg 1512, waarvan 312 op de galerij. Naast de gebruikelijke ruimten is het kerkgebouw ook voorzien van een aparte trouwzaal en een ondergrondse fietsenstalling.

Bekijk de historie van deze gemeente

Ledenaantal van 1950 - 1995

 

Totale ledenaantal 2000 - 2015