Gereformeerde Gemeenten Rijssen

GEREFORMEERDE GEMEENTEN RIJSSEN

Sinds het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente in Rijssen is de gemeente aanzienlijk gegroeid. Nadat de Walkerk verschillende keren is verbouwd, is in 1955 de Noorderkerk in gebruik genomen. Daarna is de gemeente uitgebreid met in 1968 de Zuiderkerk en in 2002 de Tabernakel. Hoewel de gemeenten al jaren zelfstandig zijn is er een blijvende onderlinge binding van gemeenteleden. Zo zijn er gezamenlijke activiteiten, verenigingen en koren.

Deze website draagt als informatieplatform bij aan het toegankelijk maken van informatie voor gemeenteleden. Naast openbare informatie die gemeenten, verenigingen en koren delen is er voor leden meer informatie beschikbaar over de verenigingen en koren waar zij lid van zijn. Daarnaast is er informatie te vinden over de historie van de Gereformeerde Gemeenten in Rijssen en de kerktijden van elke afzonderlijke gemeente.

De Noorderkerk is op 20 mei 1955 officieel in gebruik genomen en beschikt over 1970 zitplaatsen, een consistorie, een aparte trouwzaal en zalen voor catechisatie en verenigingen.

Op 15 mei 1968 wordt de Zuiderkerk in gebruik genomen en beschikt, nadat in 1976 twee extra galerijen zijn aangebracht, over 1950 zitplaatsen, een consistorie, een trouwzaal en zalen voor catechisatie en verenigingen.

Op 13 december 2002 wordt het kerkgebouw -dat van de leden de naam De Tabernakel heeft gekregen- officieel in gebruik genomen. De kerk beschikt over 1100 zitplaatsen, heeft drie zalen voor catechisaties, een consistoriekamer en een aantal nevenruimten.

Jeugdvereniging

Bedankt voor alle aanmeldingen voor de JV -12. Bij de mededelingen kun je zien in welke groep je komt. We zien je graag terug op de JV.

De jeugdvereniging is voor jongeren van de Gereformeerde Gemeenten in Rijssen. Elke twee weken komen we bij elkaar. We behandelen onderwerpen zoals social media of juist heel wat anders; wat dacht je wat je allemaal kunt leren van Bijbelse figuren? 

De jeugdvereniging wordt vormgegeven volgens een aantal doelen, die ook bij jou aansluiten. Het gaat om het geven van onderwijs uit Gods Woord, het bespreken van actuele onderwerpen en het versterken van de onderlinge band tussen de jeugd.

HISTORIE

In het jaar 1836 is onze gemeente ontstaan. Vanwege het kleine aantal leden en door de vrijheidsbeperking kwamen ze allereerst samen in woonhuizen. Hoewel de bewoners een boete riskeerden, hebben zij hun huis beschikbaar gesteld.

In de jaren 1842 – 1845 kwam de gemeente vooral bij elkaar in het Hangerad. Het Köstershoes en de daarnaast gelegen woning waren toen de plaatsen van samenkomst. Daarna ontstond er de voorkeur voor het centrum en kwamen ze samen in het huis met de prachtige gevel aan de Bouwstraat.

In 1862 vond de steeds groeiende gemeente het tijd worden om een echt kerkje te bouwen.

Nieuws

Onlangs is de vernieuwde website van de Gereformeerde Gemeenten Rijssen live gegaan. Deze website biedt zowel gasten als gemeenteleden informatie over de afzonderlijke gemeenten, zoals onze historie en de kerktijden, als informatie over gezamenlijke activiteiten.

Gemeenteleden kunnen zich registreren en, wanneer ze lid zijn van een vereniging of koor, hiervoor aanmelden.

Heb je hulp nodig bij het registreren of het aanmelden? Bekijk daarvoor de handleiding. Die loodst je stap-voor-stap door het registratieproces, zodat je niets vergeet.